Vi är inte rädda för att ställa de svåra frågorna


Organisatorisk inbäddning

Varje medarbetare är mer eller mindre inbäddad i sin organisation då de under en vanlig vecka spenderar fler vakna timmar på arbetet än i hemmet. Denna inbäddning i organisationen kan delas in i följande tre kategorier:

  • MATCHNING - mål & värderingar 
  • RELATIONER - arbetskollegor & samarbete
  • UPPOFFRINGAR - förmåner & möjligheter
Inbäddade medarbetare funderar i mindre utsträckning på att lämna sina arbeten. Företag kan därför dra stor nytta av att kartlägga den organisatoriska inbäddningen hos medarbetarna samt implementera strategier för att öka inbäddningen.


S T R E S S 

& P R E S S

När en medarbetare säger upp sig är risken stor att arbetsbelastningen ökar för medarbetare som är kvar på arbetsplatsen. Ofta beror det på att arbetsledare och chefer tvingas ställa högre krav på övriga medarbetare samtidigt som de anställda är lojala och ställer upp på att ta fler arbetsuppgifter än i vanliga fall. Detta orsakar ringar på vattnet då stress och destruktiv arbetsmiljö är en vanlig orsak att medarbetare väljer att söka nya anställningar. En uppsägning kan helt enkelt leda till att i värsta fall flera viktiga medarbetare går förlorade på grund av ökad press och stress.