Stay tuned...

Publiceras snart:

Aktuellt om personalomsättning i konsultbranschen
Aktuellt om arbetstillfredsställelse i kunskapsintensiva organisationer

Kamp om konsulter

Konsultbranschen kantas av förluster av stjärnskott och jakt på experter. För att överleva på en konkurrenskraftig marknad krävs talangfulla konsulter som möjliggör kunskapsspridning inom organisationen och god leverans till kunderna. Dessa värdefulla medarbetare är eftertraktade och talangerna hinner inte ens få sin högskoleexamen innan de blir lockade med allt från löner och förmåner till moderna kontor. Det finns helt enkelt en hög efterfrågan på de tjänster konsultbolagen erbjuder och således även en hög efterfrågan på experter som kan leverera tjänsterna. 

Många konsulter säger upp sig efter fem år inom samma organisation och framför allt i storstäderna har konsulterna stora möjligheter att röra på sig mellan olika anställningar. Att rekrytera och lära upp nyanställda är onödigt kostsamt och tidskrävande för konsultbolagen men fenomenet är relativt nytt och frågan är vad som skulle kunna få värdefulla konsulter att stanna?

Forskning har visat att just denna kamp om experterna är ett av de absolut största problemen för dagens tjänsteföretag. Om du som företagsledare oroar dig för att dina bästa konsulter kommer att säga upp sig kan ökad förståelse kring organisatorisk inbäddning vara till stor hjälp.