Rädd att bli lämnad?

Retent hjälper till med att utveckla ett hållbart arbete för att behålla kompetent personal

Att behålla värdefull och kompetent personal är viktigare än någonsin...

Retent förmedlar kunskap, handledning och insatser med hjälp av psykologisk expertis som är väl förankrad i psykologisk forskning.

Vi hjälper till med att etablera hållbart arbete för att minska kostnader förknippade med rekryteringsprocesser eller sjukfrånvaro.

Mellanmänskliga relationer, arbetsengagemang, utvecklingsmöjligheter och identifikation med sin arbetsroll är några av de faktorer som till stor del påverkar anställdas intentioner att stanna kvar på sin arbetsplats. Att behålla värdefull och kompetent personal innebär ett större och mer omfattande arbete än många tror, speciellt i branscher som karaktäriseras av hög efterfrågan och konkurrens mellan bolag.